Etiske Regler

+45 43 770 870

Etiske Regler


Nærværende ”Etiske Regler ” er gældende for indehavere af virksomheder, der er medlem af Låsesmede Foreningen samt for ansatte i disse virksomheder. Indehavere af medlemsvirksomheder er forpligtet til af sørge for, at deres ansatte overholder reglerne, der udleveres i forbindelse med ansættesessamtalen.
Låsesmede Foreningens bestyrelse påser overholdelsen af reglerne. Eventuel overtrædelse af de etiske regler skal meddeles skriftligt til Låsesmede Foreningens bestyrelse, hvis afgørelsen skal efterkommes af medlemsvirksomheden.

Såfremt et medlem eller dets ansatte handler i strid med de etiske regler, kan medlemmet pålægges at yde den krænkede en erstatning efter bestyrelsens skøn. Undladelse af at efterkomme en af bestyrelsen truffet afgørelse kan det medføre, at det pågældende medlem indstilles til eksklusion på en Låsesmede Foreningens -generalforsamling. Dog kan bestyrelsen i Låsesmede Foreningen ved alm. flertal idømme en bod eller dagbøder, alternativt, tilbageføre A medlemskab til B medlemskab, for en 2 årig periode.

FORMÅLET med dette regelsæt er at værne om foreningens image ved

 • At tilgodese låsesmedekundernes berettigede krav om en professionel og korrekt betjening
 • At udbygge kundernes tillid til en låsesmed medlem af Låsesmede Foreningens.

MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE ER FORPLIGTET TIL

 • At iagttage de generelle regler for lovlig, hæderlig virksomhedsdrift og redelig forretningsetik
 • At levere veludført, funktionsdygtigt og forsvarligt arbejde
 • At anvende nye, ubeskadigede materialer af almindelig handelskvalitet, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt eller foreskrevet
 • At råde kunden objektiv og redeligt under hensyntagen til kundens behov, herunder redegøre for sammenhægen mellem pris og kvalitet.
 • At give kunden enhver nødvendig oplysning vedrørende den pågældende installations drift og vedligeholdelse
 • At yde kunden god og rimelig service, herunder vederlagsfri udbedring af eventuelle mangler eller fejl ved arbejdets udførelse
 • At holde sig informeret om forskrifterne i F & Ps ( Forsikring og Pension ) Sikringskatalog samt myndighedskrav.
 • At opbevare og omgå systemoplysninger på den forskrifts- og sikkerhedsmæssige korrekte måde
 • At sikre, at uvedkommende ikke får kendskab til udførte arbejdsopgaver, låsesystemer, oplukningsmetoder og lign.

At virke for gode kollegiale forhold i Låsesmede Foreningen-medlemskredskredsen ved bl.a.

 • At fremføre evt. faglig kritik på en værdig måde til rette vedkommende, f.eks. Låsesmede Foreninges bestyrelse
 • At undlade miskreditering af en konkurrerende kollegas virksomhed, fagkundskab og medarbejdere.

At markedsføre / profilere medlemsvirksomheden på objektiv måde ved bl.a

 • At undlade miskreditering af kollegaer og produkter, der anvendes i branchen i annoncer
 • At anføre medlemskabet af Låsesmede Foreningen og / eller Låsesmede Foreningens logo i forbindelse med den / de officielle, CVR- registrerede firmaadresser, der er kendte af Låsesmede Foreningens bestyrelse. Der må ikke annonceres med ubemandede firmaadresser.
 • At respektere aftalte vilkår for forhandling og servicering af de forskellige produkter i forholdet til fabrikanter og leverandører
 • At undlade fremsættelse af kollektive udtalelser på vegne af Låsesmede Foreningen; en ret, der er forbeholdt Låsesmede Foreningens formand eller en af Låsesmede Foreningens-bestyrelsen udpeget talsmand

I forholdet til ansatte at sikre, at disse

får udbygget deres faglige viden kontinuerligt ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til udføre låsesmedeopgaver kan legitimere sig selv og det firma, de repræsenterer med et ID - Kort
er orienteret om nærværende etiske regler, samt deres pligt til at efterleve disse
Etiske regler for medlemmer af og medlemsvirksomheder i Låsesmede Foreningen

Kontakt os - klik her

Send os en besked

© Copyright Låsesmede Foreningen