Uddannelse

+45 43 770 870

Vejledende struktur for finmekaniker, våbenmekaniker og låsesmed, 4½ år


Siden begyndelsen af 90’erne har det været muligt at opnå svendebrev som ”låsesmed”.

Uddannelsen er åben for alle med en afsluttet folkeskoleuddannelse og strækker sig over fire år, vekslende mellem praktikperioder og skoleophold.

En uddannelsesaftale med et godkendt ”lærested” kan indgås før skoleophold påbegyndes, eller under det første skoleophold.

Skoleophold for låsesmedelærlinge finder sted på
TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) sammen med lærlinge, som skal være finmekanikere og våbenmekanikere.

Vejledende struktur for finmekaniker, våbenmekaniker og låsesmed, 4½ år
Grundforløb Grundforløb
GF1 20 uger GF2 20 uger
Hovedforløb
Praktik - Skole 10 uger - Praktik - Skole 10 uger - Praktik - Skole 10 uger - Praktik - Skole 5 uger - Praktik

Detaljerede oplysninger om uddannelsens indhold m.m. kan hentes på bl.a.

 

Uddannelses link klik her

Kontakt os - klik her

Send os en besked

© Copyright Låsesmede Foreningen